Gl.rednik: Marjan Crnogaj (marjan.crnogaj@gmail.com)

E-mail za prijave novih ekipa i igrača: crohoops@gmail.com

Nakladnik: Udruga CroHoops (Zagreb, odv.dr.Luje Naletilića 4)
Ovaj portal je dio neprofitne udruge “Crohoops” koja je upisana u Registar udruga RH.

 

Leave us a reply