Raspored i rezultati dostupni su na linku:
http://www.crohoops.com/2017/11/20/crohoops-liga-div-i-201718-raspored-rezultati/